• Súbor
  • Importovať súbor(Ctrl+O)
  • Vymažte všetko(Ctrl+E)
  • Uložiť môj návrh(Ctrl+S)
  • Uložiť ako súbor(Ctrl+Shift+S)
 • Moje návrhy

   My designs

   • Všetky kategórie
   • Category #1
   • New Category
  • Tlač

    Tlač návrhu

  • Pomocník
   • Quick help

   • Vloženie obrázku

    1. Z ponuky vyberte možnosťObrázok
    2. Vyberte obrázok alebo fotografiu zo svojho zariadenia
    3. Kliknutím na obrázok sa ihneď pridá do Vášho návrhu

    Vlastný text

    1. Z ponuky vyberte možnosťText
    2. Zvoľte si z ponuky typ písma a v okienku pre úpravu napíšte vlastný text

    Farba písma

    1. Kliknutím na Váš text zobrazíte lištu s úpravami
    2. Farbu písma zmeníte kliknutím na plechovku s farbou
    3. Lišta obsahuje aj rôzne iné nastavenia textu
   • Custom help content
   • Custom help content 2
   • Custom help content 3
   • Custom help content 4
   • Copyright © 2017-2019 Tvojfotodarcek.sk
    Všetky práva vyhradené

    Powered by Lumise version 1.9.5

  • Shop
  • Krok späť
  • Krok dopredu
  • Návrh
  • Zmena produktu
  • Obrázok
  • Text
  • Šablóny
  • Obrázky
  • Vrstvy
    Viac
  Kliknite sem alebo presňute sem obrázok

   Kliknutím alebo ťahaním pridáte text

    • Začnite pridaním objektov z ponuky na ľavej strane
    • Všetky vybraté objekty sú zoskupené | Ungroup?
    • Group objects Group the position of selected objects
     • Farebná výplň

      Save this color

     • Nastavenia
      • Automaticky zarovnať pozíciu
       aktívneho objektu s inými objektmi
      • ON: Keep all current objects and append the template into
       OFF: Clear all objects before installing the template
      • Replace the selected image object instead of creating a new one
     • Replace image
     • Crop
     • Mask
      • Select mask layer

     • Remove background
      • Remove background

      • Deep:

      • Mode:

     • Filters
      • Filters

       • Original
       • B&W
       • Satya
       • Doris
       • Sanna
       • Vintage
       • Gordon
       • Carl
       • Shaan
       • Tonny
       • Peter
       • Greg
       • Josh
       • Karen
       • Melissa
       • Salomon
       • Sophia
       • Adrian
       • Roxy
       • Singe
       • Borg
       • Ventura
       • Andy
       • Vivid
       • Purple
       • Thresh
       • Aqua
       • Edge wood
       • Aladin
       • Amber
       • Anne
       • Doug
       • Earl
       • Kevin
       • Polak
       • Stan

      • Jas:

      • Saturation:

      • Contrast:

     • Vyčistiť filtre
     • Kliknutím myšou presuňte myš a začnete kresliť . Ctrl+Z = undo, Ctrl+Shift+Z = redo
     • QRCode text
     • Farebná výplň
      • Farebná výplň

       Save this color

       • Transparent:

       • Stroke width:

       • Obtiahnutie - farba:

      • Ungroup position
      • Usporiadajte vrstvy
      • Position
       • Zarovnanie objektu

        Uzamknúť pozíciu objektu:

       • Stred vertikálne
       • Top left
       • Top center
       • Top right
       • Center Horizontal
       • Middle left
       • Middle center
       • Middle right
       • Press ← ↑ → ↓ to move 1 px,
        Hit simultaneously SHIFT key to move 10px
       • Vľavo dole
       • Stred dole
       • Vpravo dole
      • Transforms
       • Rotate:

       • Skew X:

       • Skew Y:

       • Flip X:
        Flip Y:

        Free transform by press SHIFT+⤡

      • Font family
      • Upraviť text
       • Upraviť text

       • Veľkosť textu:

       • Roztiahnutie písmen

       • Výška riadku

      • Text Effects
       • Text Effects

       • Radius

       • Spacing

       • Curve

       • Height

       • Offset

       • Trident

      • Text align
      • Uppercase / Lowercase
      • Font weight bold
      • Text style italic
      • Text underline
      Scroll to zoom